2013. évi CCXXIX. tv. melléklete

A 2013. évi CCXXIX. törvény egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról

a 2. számú melléklet oldalakra bontva:

- Az Ország Szerkezeti Terve -19 MB
- Országos ökológiai hálózat övezete - 10 MB
- Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete - 6 MB
- Jó termőhelyi adottságú szántóterületek övezete - 6,5 MB
- Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete - 10 MB
- Tájvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete - 5 MB
- Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete - 5,5 MB
- Országos vízminőség-védelmi terület övezete - 5,5 MB
- Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete - 4,5 MB
- Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete - 5,5 MB