Tompa - 2016. szeptember

Tompa
Településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) 264/1-4 hrsz-ú telkeket érintő módosítása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Eljr.) 38.§ szerinti véleményezés példánya