Szakmár - 2022. július

Szakmár településrendezési eszközeinek 5317. jelű Szakmár-Öregcsertő összekötőút érdekében történő 2022. június 23-i Képviselő-testületi ülésen jóváhagyott módosítása és az elfogadás jegyzőkönyve

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43.§(2) bekezdés szerinti példány a véleményezőknek és a Lechner Tudásközpontnak

2022. július

Melléklet: