Páhi - 2017. február

PÁHI
Településrendezési eszközeinek módosítása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (Eljr.) szerinti véleményezés példánya Eljr. 41.§ szerinti egyszerűsített eljáráshoz
(2016. december 30-át megelőzően indított eljárás)

2017. február