Orgovány - 2018. október

ORGOVÁNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
(Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási tervi mellékletei)
TELJES KÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti véleményezés példánya

2018. október

Mellékletek:


Tags: