Nyárlőrinc - 2020. június

Nyárlőrinc
településrendezési eszközeinek a 81/2019. (VIII. 28.) határozattal indított, majd 2020. június 15-én jóváhagyott módosítása, a vezsélyhelyzetre való tekintettel elfogadásuk jegyzőkönyve nélkül

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdés szerinti példány a véleményező államigazgatási szervek és a Lechner Tudásközpont részére

2020. június

Mellékletek: