Ladánybene - 2021. október

LADÁNYBENE

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
(Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási tervi mellékletei)
TELJES KÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38.§ szerinti véleményezést megelőző munkaközi tervezet

2021.október