Ladánybene - 2016. augusztus

LADÁNYBENE
Településrendezési eszközeinek módosítása

2016. augusztus 15-i Képviselő-testületi ülésen jóváhagyott munkarészek és elfogadásuk jegyzőkönyve

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43.§ (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek