Kunadacs - 2020. június

Kunadacs
településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának 135/2018. (XI. 29.) sz. Kth. 1. pontjával indított 2020. február 26-ai Képviselő-terstületi ülésen jóváhagyott módosítása az elfogadás jegyzőkönyvével

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdés szerinti példány a véleményező államigazgatási szervek és a Lechner Tudásközpont részére

2020. június

Mellékletek:

Tags: