Kocsér - 2019. május

KOCSÉR

Településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközeinek

(települészserkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv mellékletei) teljes körű felülviztsgálata és módosítása
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38.§ szerinti véleményezés munkarészei

2019. május

Mellékletek: