Kecel - 2016. március

Kecel

Településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosítása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Eljr.) 38. § szerinti véleményezés példánya

2016. március