Kecel - 2015. május

KECEL
Településrendezési eszközeinek
(Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)
módosítása

2015. március 25-i képviselő-testületi ülésen jóváhagyott munkarészek és elfogadásuk jegyzőkönyvi kivonata

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Eljr.) 43.§ (2) szerinti példány az egyeztetőknek