Kéleshalom - 2018. szeptember

KÉLESHALOM TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti véleményezés munkarészei

2018. szeptember