Imrehegy - 2019. május

IMREHEGY

Településrendezési eszközeinek 22/2019. Kth számú határozattal kezdeményezett módosítása
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41.§ szerinti egyszerűsített eljárás munkarészei

2019. május

Mellékletek: