Homokmégy - 2015. október

Homokmégy településrendezési eszközeinek módosítása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Eljr.) 38.§ (2) bekezdés szerinti véleményezés példánya

Készült az Eljr. 45.§ (2) a) szerinti átmeneti rendelkezések figyelembevételével

2015. október

Tags: