Homokmégy - 2016. június

HOMOKMÉGY
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

2016. április 16-i Képviselő-testületi ülésen jóváhagyott munkarészek és elfogadásuk jegyzőkönyvi kivonata

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43.§ (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek

Tags: