Homokmégy - 2014. december

HOMOKMÉGY
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (Eljr.) 38. § (2) bekezdés szerinti véleményezés példánya

Készült az Eljr. 45. § (2) a) szerinti átmeneti rendelkezések figyelembevételével

Tags: