Harkakötöny - 2016. november

HARKAKÖTÖNY

Helyi építési szabályzatának módosítása

2016. november 18-i Képviselő-testületi ülésen jóváhagyott munkarész és elfogadásának jegyzőkönyvi kivonata

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43.§(2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek