Harkakötöny - 2016. április

Helyi építési szabályzatának módosítása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (Eljr.) 38.§ szerinti véleményezés példánya (Készült az Eljr. 41. § (2)bekezdés szerinti egyszerűsített eljáráshoz)

2016. április