Dunaszentbenedek - 2020. január

DUNASZENTBENEDEK
Településrendezési eszközeinek 73/2018. (V. 27.) Kt.határozattal kezdeményezett 2019. november 5-ei Képviselő-testületi ülésen jóváhagyott munkarészek és elfogadásuk jegyzőkönyvi kivonata

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdés szerinti példány a véleményezőknek és a Lechner Tudásközpontnak.

2020. január

Mellékletek: