Kerekegyháza - 2014. november

KEREKEGYHÁZA
Településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (Eljr.) 38. § szerinti véleményezés példánya

(Készült az Eljr. 41. § (2) bekezdés szerinti egyszerűsített eljáráshoz a 45. § (2) a) szerinti átmeneti rendelkezések figyelembevételével)

2014. november