Kecel - 2014. október

Kecel
Településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosítása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (Eljr.) 38.§ szerinti véleményezés anyaga

2014. október