Harkakötöny - 2015. április

Harkakötöny településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (Eljr.) 38. § szerinti véleményezés példánya

Készült az Eljr. 41. § (2) szerinti egyszerűsített eljáráshoz